Om Öppna Malmö

Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

Malmö är idag Sveriges mest globala stad med 186 nationaliteter representerade. Det är fantastiskt – men också utmanande. Barn och unga i Malmö vittnar om intolerans och hatbrott i vardagen. När människor med rötter från nästan hela världen samsas på en begränsad yta krävs det insatser för att skapa ömsesidig respekt.

Under temat Öppna Malmö planeras under åren 2020–2022 utbildningar, utställningar och andra aktiviteter med syfte att öppna upp för möten och samtal. Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter kan vi skapa en mer öppen och inkluderande stad.