Re-liker

En tankeställare längs stadspromenaden! Sommarens skräp blir återvunnet och intressanta gestaltningar skapas.

  • 9 augusti - 30 september
  • Olika platser i staden
  • Gestaltning
En strand där skräp som slängts i havet eller på stranden ligger samlat i en hög.

Strandmiljö där skräp har flytit i land och samlats. Foto: Colourbox

Re-liker är gestaltningar som skapats av upphittat material. Materialet kommer från Malmös hav och kanaler och påvisar den nedskräpning som sker i staden.

Meningen med Re-liker är att uppmärksamma att vackra ting kan skapas av saker som slängs. Det blir en tankeställare som uppmuntrar till ökat engagemang kring hållbarhet.

Datum

9 augusti till 30 september

Platser

  • Raoul Wallenbergs park
  • Posthusplatsen
  • Sundspromenaden
  • T-bryggan, Ribersborgsstrand