Corona och säkerhet

Då 2020 är ett år präglat av coronaviruset så har Vinter i City anpassats för att undvika större folksamlingar.

Illustration med två personer med ett hjärta emellan dem.

Istället för specifika programpunkter som är tidsbundna och som därmed samlar publik vid ett visst klockslag, består årets arrangemang av visuella upplevelser som är utspridda på ett stort område. Det är utsmyckning och gestaltning som går att se under större delen av dygnet.

Det finns värdar utmed stråket som ser till att det inte blir trängsel vid de olika tittskåpen och ljusinstallationerna. Julmarknaden på Gustav Adolfs torg är i år inställd som en följd av pandemin.

Tack för att du fortsätter att visa hänsyn!