WorldPride och EuroGames 2021

2021 kommer WorldPride och EuroGames till Köpenhamn och Malmö. De två eventen är några av hbtqia-gruppens största och attraherar båda, var för sig, tusentals deltagare. 12-22 augusti 2021 kommer Köpenhamn och Malmö att förena de båda i ett globalt megaevent under rubiken: Copenhagen 2021

När Copenhagen 2021 förenar WorldPride och EuroGames som ett samlat event i Greater Copenhagen, är det första gången någonsin som det händer. Två städer som tvärs över landsgränsen hälsar välkommen till ett så stort megaevent.

Evenemangets officiella namn är Copenhagen 2021 och pågår den 12-22 augusti 2021 i Köpenhamn och Malmö med omnejd.

Kom och var med! #YouAreIncluded!

Bakgrund

Under 2018 blev det klart att Copenhagen Pride, med hjälp av Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner på den danska sidan och Malmö Pride, Malmö stad och Region Skåne på den svenska sidan, vann värvningen av de två största internationella HBTQIA-eventen i världen: festivalen WorldPride och idrottsevenemanget EuroGames.

Formellt är det de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Deras närmsta svenska partner är Malmö Pride som är projektägare för WorldPride på den svenska sidan av sundet.

Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner stöttar den danska delen av arrangemanget (som också är den största) medan Malmö stad stöttar den mindre delen som sker på svenska sidan.

Stärka Malmös profil som en öppen stad

WorldPride och EuroGames ligger i linje med Malmö stads värdegrund och arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Värdskapet ska stärka Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad. Genom ett stort engagemang i både evenemanget och i HBTQ-frågorna ska värdskapet erbjuda möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt.

Stärka verksamheternas kunskap om HBTQ

Som samarrangör av WorldPride och EuroGames är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter. Arbetet med att stärka de kommunala verksamheternas kunskap ska utvecklas och lyftas fram ytterligare i samband med värdskapet.

Malmö stads uppdrag, ansvar och ambition

Malmö stads ambition handlar i första hand om att skapa ett lyckat arrangemang tillsammans med Malmö Pride, den danska organisationen och aktörer inom Malmös kultur-, förenings- och näringsliv.

Och dels om att stärka engagemanget för och kunskaperna om HBTQ-personers förutsättningar inom den kommunala verksamheten och bland de som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Kontakt

Copenhagen 2021 i sociala medier

Nyheter och pressmeddelande

Material att ladda ner

Affisch/banner (pdf) (pdf, 5.7 MB)

Senast ändrad: 2019-10-14 15:54