$left
$middle

Instrument

Vill du spela ett instrument? På Kulturskolan kan du välja mellan olika instrument och vi anpassar alltid efter dina behov och förutsättningar. Alla kan spela!
Vi utgår från dina musikintressen och du får vara med och välja låtar. Inga förkunskaper krävs.
Förtydliga gärna i din anmälan under “övrigt” vad just du behöver.