Våra Kurser

Här hittar du alla specialanspassade kurser riktade direkt till barn och unga med funktionsvariationer och som behöver lite extra stöd. Fler kurser publiceras under augusti och september.

Innehåll