$left
$middle

Om FILMA!

Projektet Filma finns till för att skapa en brygga mellan unga Malmöbor, filmarbetare och filmpedagoger. Vi ger dig som deltagare tillgång till filmskapandets verktyg och teknik och det är dina framtida filmberättelser styr dagordningen.

Din berättelse är viktig

I dag hörs vissa röster mer än andra i filmens värld. Idén med Filma är att inspirera och ge utrymme för de röster som hörs mindre. Din röst! Vi vill skapa en plattform för möten och samtal mellan unga Malmöbor, yrkesverksamma filmare och filmpedagoger. Och för filmskapande såklart.

Projektet ska väcka lust till film som uttrycksform genom att utgå från deltagarnas egna intressen. Vad är du intresserad av? Vad vill du visa? Vad vill du berätta?

Men varför då?

Målet med Filma är att inspirera unga Malmöbor till att skapa film utifrån sina egna idéer och att göra deras röster hörda. Filma vill också göra det möjligt för alla att bli en del av filmsverige. Oavsett var man kommer från eller vad man har för bakgrund. Alla kan lära sig göra film! Alla röster behövs i film.

Kontakta oss

sv