$left
$middle

El Sistema Malmö

El Sistema är en kör- och orkesterverksamhet på flera av Malmös grundskolor och drivs av Malmö Kulturskola. De första El Sistema-verksamheterna i Malmö startades 2013.

Idag omfattar verksamheten cirka 1500 elever och finns på ett antal skolor i Malmö. Holmaskolan, Kroksbäcksskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan, Kirsebergsskolan, Rörsjöskolan och Johannesskolan.

Barn med instrument

Så funkar det

El Sistema i årskurs F och 1

Alla elever i årskurs F och 1 som går på en skola där det finns El Sistema deltar. Undervisningen sker på skoltid tillsammans med klasslärare och klasskamrater.

El Sistema från årskurs 2 och uppåt

Från och med årskurs 2 kan eleven fortsätta att delta i El Sistema. De elever som väljer att gå på El Sistema kommer att sjunga, spela och musicera tillsammans minst två gånger i veckan. All undervisning sker i grupp och äger rum efter skoltid.

Avgiftsfritt

Allt vi gör på El Sistema är avgiftsfri, men vi förväntar oss att:

  • Eleven kommer till alla lektioner och aktiviteter/konserter som anordnas av El Sistema
  • Föräldrar meddelar om eleven inte kan komma på en lektion
  • Eleven tar väl hand om sitt låneinstrument på de skolor där instrumentspel erbjuds
  • Föräldrar engagerar sig och stöttar barnens musikaliska utveckling, uppmuntrar till eget övande och deltar vid så kallade Vänstays och konserter
Barn

Vänstays och konserter

Vänstay

Förutom att spela musik tillsammans ordnas det regelbundet familjeträffar, så kallade ”Vänstay” där hela familjen bjuds in att delta i olika aktiviteter. Dessa träffar sker några tillfällen per termin.

Konserter

En viktig del av El Sistema är att uppträda i olika sammanhang. Vi gör egna konserter av olika slag och samarbetar dessutom med Malmö Symfoniorkester som vi ibland spelar och sjunger tillsammans med Malmö Live.

Bakgrund och historia

El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola som har arbetats fram i Venezuela av José Antonio Abreu. El Sistema bygger på visionen om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för social, kulturell och mänsklig utveckling, stärka gemenskapen, barnens och ungdomarnas självkänsla och identitet. El Sistema har spritt sig till många länder runt om i världen och i Sverige finns det i ett trettiotal städer.

Ansvarig: Magnus Ekwall, enhetschef på kulturskolan.

Skriv in öppettider här eller radera modulen.