El Sistema

Så hanterar Malmö Kulturskola risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling.

Den 1 mars 2013 startade Malmö Kulturskola upp den El Sistema-verksamhet som från hösten 2019 finns på sex skolor i Malmö. Kroksbäcksskolan och Holmaskolan var först ut, därefter Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan, Kirsebergsskolan och Rörsjöskolan.

El Sistema-elever innan Sida vid Sida-konsert tillsammans med Malmö SymfoniOrkester på Malmö Live.

En musikalisk resa från Venezuela till Malmö

El Sistema startade 1975 i Venezuela. José Antonio Abreu hade en vision om att använda musik som verktyg för att ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar. Han började i liten skala, men 11 barn i ett garage växte snart till en landsomfattande verksamhet. Idag deltar 400 000 barn i det statligt finansierade El Sistema Venezuela.

Konceptet bygger på gruppundervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna spelar och sjunger tillsammans flera dagar i veckan. Förebilder från symfoniorkestrar används för lärande, utveckling och inspiration.  

Idag är El Sistemas undervisningssystem utspritt över hela världen. 

Vad innebär El Sistema-pedagogiken?

El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Pedagogiken är inspirerad av José Antonio Abréus filosofi.

Förebildning är en bärande del av lärandet och konstnärlig kvalitet det gemensamma målet. Inom El Sistema erbjuder vi eleverna mycket tid tillsammans och lägger kraft på att deras familjer ska känna delaktighet. Vi eftersträvar start i tidig ålder och kontinuerlig undervisning under hela uppväxten.

Inom El Sistema är orkestern och kören centrala mötesplatser som nyttjas för demokratisk skolning. För eleverna blir den en fast punkt i tillvaron, ett rum där varje enskilt barn får känna tillhörighet och gemenskap. Ett övergripande mål för El Sistema är att förena barn över hela världen genom en gemensam kunskapsbas.

El Sistema Malmö

I Malmö finns El Sistema på Kroksbäcksskolan, Holmaskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan, Kirsebergsskolan och Rörsjöskolan. Undervisning sker på måndagar, onsdagar och torsdagar direkt efter skoltid. Under lektionen övar man på sitt instrument – tvärflöjt, cello, fiol, brassinstrument och slagverk, har rytmik, kör och orkester. All undervisning sker i grupp. I dagsläget är det barn från årskurs 2 – 7 som kan delta i fritidsundervisningen.

Barn i förskoleklass och årskurs 1 deltar i El Sistema på skoltid och ca 200 förskolebarn i Holma och Kroksbäck deltar i en El Sistema förskolekör.

En viktig del av El Sistema är att uppträda i olika sammanhang, att få stå på scen. Hittills har våra El Sistema-elever medverkat och uppträtt på konserter och vid stora seminarier och konferenser.

El Sistema Malmö är en riktad politisk insats och finns i dagsläget för elever på Kroksbäcksskolan, Holmaskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan och Kirsebergsskolan. Det går inte att anmäla sig på vanligt sätt till El Sistema.

För mer information kontakta Magnus Ekwall, enhetschef på kulturskolan.

Skriv in öppettider här eller radera modulen.