Administration

Läs mer om hur Malmö Kulturskola arbetar för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Vi som arbetar på kulturskolans administration är:

Jalle Lorensson
Chef Malmö Kulturskola
jarl.lorensson@malmo.se

Fredrik Hast
Enhetschef
fredrik.hast@malmo.se

Magnus Ekwall
Enhetschef
magnus.ekwall@malmo.se

Johan André
Enhetschef
johan.andre@malmo.se

Sara Lundgren
Enhetschef
sara.lundgren@malmo.se

Ulrika Renström
Strateg
ulrika.renstrom@malmo.se

Charlotta Jemth
Administratör
charlotta.jemth@malmo.se

Frank Dorawa
Planeringssekreterare
frank.dorawa@malmo.se

Jon Willén
Kommunikatör
jon.willen@malmo.se

Stina Abrahamsson
Processledare El Sistema
stina.abrahamsson@malmo.se