$left
$middle

Kulturkopplingen

Genom Kulturkopplingen är det möjligt att boka pedagogisk kulturverksamhet inom bland annat teater, film och körsång till din förskola, skola och särskola.

Detta är Kulturkopplingen

Malmö Kulturskolas verksamhet Kulturkopplingen arbetar ute på Malmös förskolor och skolor samt på olika kulturella arenor runt om i staden. Vårt uppdrag är att integrera de estetiska ämnena i undervisningen och vi arbetar för att säkerställa en likvärdig spridning och tillgång till kultur för barn och unga i hela Malmö.

Våra lärare har lång erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser för barn och unga inom drama, teater, rytmik och filmpedagogik samt körsång. Genus, jämställdhet och likvärdighet ska genomsyra allt pedagogiskt material.

Så funkar det

Samarbete med Kulturkopplingen kan bokas via evenemangssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö, tidigare Kulturkartan. Men det går också bra att ta direktkontakt med oss via mail.

Både du som enskild lärare, pedagog eller chef kan boka vår verksamhet. Tänk på att du behöver ett konto för att kunna boka. Du kan läsa mer om hur du startar ett konto på länken nedan.

Efter genomförd bokning, kontaktades ni av ansvarig lärare från Kulturkopplingen för vidare planering av samarbetet.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.


Kontaktuppgifter

Linda Persson - Drama -och filmlärare
linda.persson9@malmo.se

Anna Rasegård - Teaterlärare
anna.rasegard@malmo.se

Annika Josefsson - Musiklärare
annika.josefsson@malmo.se

Tobias Ohlsson - Filmlärare
tobias.ohlsson@malmo.se

 

Se filmen om Kulturkopplingen