$left
$middle

Kulturkopplingen

Kulturkopplingen är en resurs på Malmö Kulturskola med kompetens inom drama-, teater-, rytmik- och filmpedagogik samt körsång.

Kulturkopplingen arbetar i Malmös förskolor och skolor samt på olika kulturella arenor med att bland annat integrera de estetiska ämnena i undervisningen. Genus, jämställdhet och likvärdighet ska genomsyra allt pedagogiskt material.

Kulturkopplingens evenemang bokas via evenemangssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö, tidigare Kulturkartan.

Se filmen om Kulturkopplingen