$left
$middle

Sång & kör

Sång är ett instrument man alltid bär med sig. På sånglektionerna får du lära dig bland annat andningsteknik och olika musikstilar.

  • 6-18 år

På sånglektionerna får du lära dig andningsteknik, att vidga din rösts omfång, hitta styrka i din röst, olika musikstilar och gehörsträning. Du får också jobba med scennärvaro och hur du framför en text på bästa sätt.

Sånggrupp

Sjunger du ofta för dig själv? Vill du komma vidare med din sång? Här får du lära dig att utveckla din röst genom en mängd olika övningar och sångstilar. Tillsammans jobbar vi med scennärvaro och hur du framför en text på bästa sätt. Undervisning i grupp, 4-5 elever.
11-18 år

Körerna på Mazetti

Att sjunga i kör ger en härlig känsla av att vara en del av en musikalisk helhet. Körsång är dessutom en utmärkt introduktion till musikens värld. Du får på ett lekfullt sätt lära dig använda din egen röst samtidigt som du får känna glädjen över att göra musik tillsammans med andra. Kulturskolan har körer för olika åldrar och svårighetsgrader.

De här körerna finns på Kulturhuset Mazetti

  • Smått & gott 7-9 år
  • Diamonds 10-12 år
  • Chorus 13-18 år

Körerna på Rörsjöskolan

I våra körer har vi en stark kultur av föräldrar som engagerar sig och hjälper till när det behövs. Vi har även en egen förening med en styrelse bestående av föräldrar. Vi skapar ofta föreställningar utifrån ett tema tillsammans med barnen och värdesätter barnens egna idéer och tankar. Vi hoppar gärna på samarbeten med andra aktörer och har bland annat deltagit i föreställningar tillsammans med Moomsteatern och Hipp. Eleven behöver inte gå på Rörsjöskolan för att kunna gå i kören.

De här körerna finns på Rörsjöskolan

DoReMi – årkurs F och 1
I kören DoReMi sjunger vi tillsammans på ett lekfullt sätt, gärna i kombination med rörelse. Vi tränar våra röster och lär oss att sjunga tillsammans som en kör.

MiFaSo – årskurs 2 och 3
I kören MiFaSo fortsätter vi att träna rösten med målet att kunna sjunga i enkla stämmor.

SoLaTi – årskurs 4 till 6
I kören SoLaTi får alla körsångare möjlighet att sjunga solo och att utforska sin egen röst lite mer. Vi arbetar även vidare för att utveckla stämsången.


Kören på Djupadalsskolan

Att sjunga i kör ger en härlig känsla av att vara en del av en musikalisk helhet. Körsång är dessutom en utmärkt introduktion till musikens värld. Du får på ett lekfullt sätt lära dig använda din egen röst samtidigt som du får känna glädjen över att göra musik tillsammans med andra. Eleven behöver inte gå på Djupadalsskolan för att kunna gå i kören. 

Pralinerna 7-9 år

Malmö Flickkör

Malmö Flickkör är Kulturskolans spetskör och riktar sig till barn och ungdomar med sångvana, som identifierar sig som tjejer i åldrarna 11-19 år.

I kören får man chans att vara del av en stor klangmassa och övning i att ta stort vokalt ansvar i stöd av kollektivet. Vi jobbar på att våga använda våra röster till dess fulla kapacitet, vikten av att lyssna in varandra och sätta musiken och gruppen först. Tillsammans utforskar vi körmusik i alla genrer och övar både på att hitta vår unisona, gemensamma körklang och på stämsång i olika svårighetsgrader.

Ålder 11-19 år


sv