Om kulturskolan

Malmö Kulturskola har massor av roliga kurser för dig som är 7-19 år och som vill göra något kul efter skolan. Vi har kurser i bild, dans, film, foto, musik, serieteckning och teater.

Utöver lektionerna får du möjlighet att framträda inför publik vid konserter, föreställningar och utställningar.

För vem?

Alla barn och unga mellan 7 och 19 år som bor i Malmö.

Var?

De flesta kurser är i Kulturhuset Mazetti. Men vi har också kurser på skolor i olika områden i Malmö.

Vad kostar det?

En kurs kostar 300 kr per termin.
Att hyra ett instrument kostar 200 kr per termin.

Vad ingår i avgiften?

Allt material ingår i våra kurser men inte instrument, noter eller danskläder. De flesta instrument kan hyras av oss för 200 kr per termin.

Välkommen till oss!

Jalle Lorensson
Chef Malmö Kulturskola

Kulturskolans politiska uppdrag

Malmö Kulturskola ska värna om och skapa såväl dagens som morgondagens kulturarv.

Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska Malmö Kulturskola erbjuda alla barn i Malmö möjligheter och verktyg för att skapa, utöva och uppleva olika former av kultur.

Malmö Kulturskola ska vara tillgänglig med sin verksamhet för alla barn och unga, oavsett sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar, i alla stadsområden.

Målgruppens förväntningar och behov ska vara vägledande för skolans utbud, och kulturskolan ska ge en god grund att bygga vidare på för den som önskar fortsatt utbildning inom det konstnärliga området.

Innehåll