$left
$middle

Jonas Fathi

Tillhörighet - att höra hemma överallt och ingenstans

Jag har aldrig varit tillräckligt arab eller nog svensk. Mina vänner är både svenska och utländska. Jag heter Jonas Fathi och det här programmet handlar om att inte veta vart man hör hemma eller passar in.