Marinpedagogiskt center

Foto: © Jenny Eliasson/Malmö Museer

Foto: © Jenny Eliasson/Malmö Museer

Den 11:e oktober 2017 invigdes Marinpedagogiskt center vid handikappbadet på Ribersborgsstranden. I anslutning till konferensen Life Below Water 2017, som handlade om ett av FNs globala mål, mål 14, hållbara hav och marina resurser, invigdes centret av Kronprinsessan Victoria.

Ett center med marinpedagogiken i fokus

– Syftet är att lära ut hur människan påverkar miljön och tidigt lära barnen att göra mindre ekologiska avtryck. Eller med andra ord, att visa vilka konsekvenser som uppstår av att man skräpar ner i havet. Det är en väldigt fin verksamhet och klart behjärtansvärd, säger Magnus Metz, utvecklingsstrateg på kulturförvaltningen.

Marinpedagogiskt center tar dagligen emot två till fyra skolklasser för program och aktiviteter, sammanlagt upp emot 500 besökare. Centret erbjuder utställningsrum med akvarier, laboratorium och lektionssal. Skolor är välkomna att boka in sina besök under terminerna och ges stort utrymme att experimentera och praktisera kunskaper inom marinpedagogik. Utställningar och akvarier är öppna för allmänheten under dagtid.

Öppet för allmänheten på somrarna

– Vem som helst får komma förstås. Juni till augusti är det helt öppet för allmänheten och det är kostnadsfritt. Skolorna är välkomna att boka sina besök under terminerna och verksamheten är även inriktad speciellt på barn med särskilda behov. Vi har ställt höga krav på personalens kompetens så att de tar hand om barnen på bästa sätt. Här ska finnas både marinbiologer, skeppare och dykare på plats, säger Michael Palmgren, verksamhetsutvecklare på SEA-U Marint Kunskapscenter.

Marinpedagogiskt center | Ribersborgsstigen 4 (vid Handikappbadet) Malmö

Marinpedagogiskt center drivs på entreprenad av SEA-U Marint Kunskapscenter på uppdrag av kulturförvaltningen, Malmö stad.

Senast ändrad: 2019-06-25 09:34