$left
$middle

Kampsport

Enighet sportcenter

Kampsportcenter med sju träningslokaler. Föreningen Gak Enighet bedriver sin verksamhet i dessa lokaler.