$left
$middle

Fredriksberg brevduveklubb

Fredriksberg BK ligger i området Fredriksberg vid Ystadvägen. Föreningen har 16 tomter/medlemmar och tävlar med brevduvor.

Fredriksberg brevduveklubb

Foto: Tomaz Lundstedt

  • Djurkoloni

Området där föreningen finns, norr och nordost om Fredriksbergs gård i Fosie, är exploateringsområde (ett område för service och småindustri).

Området är under avveckling.