$left
$middle

Mötesplats ReTurens verksamhet är nedlagd

ReTuren var en kvartersnära mötesplats på Lindängen, där boende i området har kunnat delta i kreativa workshops, laga något i verkstaden och träffa andra över en kopp kaffe. Mötesplatsen startades 2015 av VA-syd, Sysav och Malmö stad.

Verksamheten lades officiellt ned vid årsskiftet men i praktiken drevs den vidare av Lindängenbiblioteket under våren 2022. ReTurens sista öppna dag var 8 april. Delar av ReTurens verksamhet kommer att fortsätta drivas av Lindängenbiblioteket som har fått ett utökat mötesplatsuppdrag samt en extra lokal. Den nya lokalen ligger på Munkhättegatan 184 och kommer att öppna för besökare hösten 2022.

På biblioteket planerar man att utveckla nya metoder och verksamhet utifrån Lindängenbons behov. Frågor som social trygghet och hållbarhet kommer att prioriteras samt kombineras med uppdragen kring information, läsning och kunskapsförmedling.För frågor, kontakta Lindängenbiblioteket. lindangenbiblioteket@malmo.se

sv