Publicerad 24 september 2019

24 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Camping

Camping i Malmö är endast tillåten på Sibbarps camping.

Camping är endast tillåten inom Sibbarps campingplats (se kartbilaga i Malmö stads miljöföreskrifter), om inte polisen gett tillstånd till annat enligt ordningslagen.

Så här står det i "Lokal ordningsstadga för Malmö kommun":
Camping, d. v. s. tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, inom andra områden än den härför iordningställda campingplatsen i Sibbarps badpark.

Fri camping i naturen är i viss mån tillåten i Sverige enligt Allemansrätten. Fri camping innebär att du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Det är viktigt att välja en tältplats avlägset från boningshus och inte på mark som används för jordbruk. Välj också att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark eller plantering.