Fiske

Sportfiske är en populär hobby. Malmö stad har fiskedammar i Sallerup och i Björka, vid Vombsjön, med put-and-take-fiske. Fiskekort krävs för fiske i dammarna, samt i Vombsjön.

Du får även fiska i stadens kanaler, med undantaget att du inte får fiska med kastspö från trafikerade broar och vid Malmöhus slott. Du får heller inte störa trafiken rent allmänt genom ditt fiske, oavsett om du står på bro eller ej.

Läs mer i Malmös lokala ordningsstadga vad som gäller vid fiske (18 §), se länk nedan. 

Senast ändrad: 2019-10-23 09:28