Skridskoåkning

Vintertid kan du kan åka skridsko på fina naturisar på flera ställen i Malmö.

Malmös dammar skyltas under vinterhalvåret med "varning för svag is". På flera platser i Malmö tillåts skridskoåkning då isen är 12 centimeter tjock eller mer. Skyltarna med "varning för svag is" vänds då om, och ger en indikation på att isen är tillräckligt tjock.

Tänk på att...

Isarna på Öresund alltid är oberäkneliga på grund av strömmarna i sundet. Malmö stad mäter aldrig isen där.  

Varför så tjockt?

Varför bör man vänta tills isen är så tjock? Jo, vattnet i till exempel Öresundsdammarna är bräckt, vilket innebär att sötvattnet är blandat med lite saltvatten. Detta innebär att det tar längre tid för vattnet att frysa. Isen måste också kunna bära de plogmaskiner som röjer bort snön från dammarna.

Var kan jag åka?

Bulltofta rekreationsområdePildammarna, Öresundsdammarna, Husie mosse, Kristinebergsparken och dammen vid golfbanan i Käglinge, är exempel på ställen där du åtminstone ibland kan åka under vinterperioden.  Tänk på att isarnas kvalitet snabbt kan ändras, så var försiktig.

Spolade isbanor med skridskouthyrning

Ishallar (tider för skolornas och allmänhetens åkning i ishallarna)

Senast ändrad: 2019-04-18 09:58