Detaljplaner för koloniområden

En detaljplan reglerar vad som får respektive inte får göras inom ett visst markområde. För att få bygga måste den planerade bebyggelsen överensstämma med det som står i planen.

Detaljplanen är juridiskt bindande efter att ha antagits av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden, och därefter vunnit laga kraft (när tiden för överklagande gått ut och inga sådana kommit in).

Almåsa (pdf, 1.4 MB)
Elinelund/Mossängen (pdf, 1.4 MB)
Flansbjär (pdf, 397.5 kB)
Kölnan (pdf, 8.2 MB)
Lundavägen (pdf, 1.9 MB)
Stolpalösa (pdf, 8.6 MB)
Strandåsstigen (pdf, 4.7 MB)
Ärtholmen (pdf, 748 kB)
Ö Sommarstaden (pdf, 1.9 MB)

Senast ändrad: 2018-02-14 16:18