Undersökning om Malmö stads odlingsverksamhet

Odlingssäsongen är igång och nu vill fastighetskontoret veta vad du tycker om odlingsverksamheten i Malmö stad.

Vad tycker du är bra eller mindre bra med odlingsverksamheten och hur upplever du vår service?

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på våra frågor.

Alla svar är anonyma.

Svara på nedan frågor genom att kryssa i ett alternativ från 1-5.

1= Mycket dåligt
2= Dåligt
3= Varken bra eller dåligt
4= Bra
5= Mycket braEnkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast ändrad: 2017-10-16 13:11