Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Dags att betala arrendet för 2016

Avi odlingslott

I dagarna skickas avier för arrendeavgiften för 2016 ut. Alla Malmöbor som har en odlingslott får fakturan skickad till sin hemadress. Fakturan ska vara betald senast 31 december 2015.

Den som inte vill fortsätta arrendera sin odlingslott måste säga upp den senast vid årsskiftet, annars ska avgiften för 2016 betalas.

Uppsägning av en lott ska göras skriftligen, antingen via brev, e-post eller genom att lämna/skicka in avtalet, undertecknat på baksidan av avtalet. Viktig information vid uppsägning är namn/personnummer, lottnummer, område och vilket datum lotten önskas uppsagd. De går även bra att säga upp avtalet i samband med ett besök på arrendeenheten.

Därefter ska nycklar lämnas in och lotten lämnas i ett vårdat och avstädat skick. Hela förvaringslådor, vindskydd, staket och stenplattor får lämnas kvar på lotten.