Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Eventuell flytt av djurkoloni

Duvor i bur Fredriksbergs djurkoloni

En av stadens få djurkolonier, Fredriksberg/Gullvik, måste flytta. Området är planerat för industrimark som snart ska bebyggas. En lösning är att bygga ut det djurkoloniområde som sedan länge finns intill odlingslotterna på Östra odlingsområdet. Om en utbyggnad av djurkoloniområdet blir aktuell, innebär det att antalet odlingslotter på Östra odlingsområdet minskar.

Det är mycket svårt att hitta lämplig ersättningsmark åt djurkolonier, bland annat på grund av den närmiljö som brevduveföreningar är beroende av.

Den lösning som är aktuell, handlar om att bygga ut det djurkoloniområde som redan finns intill odlingslotterna på Östra odlingsområdet. Arbetet med detta förslag påbörjades i mars 2016, efter att flera andra förslag inte gått att genomföra. Östra odlingsområdet ligger dock i Burlövs kommun och bygglov måste beviljas innan en eventuell utbyggnad av djurkoloniområdet kan ske. Ansökan om bygglov lämnades in till Burlövs kommuns Miljö- och byggnämnd den 3 maj 2016. Vi väntar på besked om ansökan godkänns eller inte.

Om en utbyggnad av djurkoloniområdet blir aktuell, innebär det att antalet odlingslotter på Östra odlingsområdet minskar – vilken del av området som kan påverkas framgår av bifogad karta. Antalet lotter som försvinner beror dock på hur många från duvföreningarna som vill flytta till Östra odlingsområdet. Lediga lotter i andra delar av området kommer att erbjudas som ersättning till de kolonister som eventuellt blir av med sin lott. Givetvis erbjuder vi ersättningslotter även på andra odlingsområden, exempelvis Valdemarsro och Granbacken som ligger närmast. Önskemål om ersättningslott på annat odlingsområde kommer vi i möjligaste mån försöka tillmötesgå.

Om Burlövs kommun ger avslag på vår bygglovsansökan, kan djurkoloniområdet inte alls byggas ut. Östra odlingsområdet kommer då att finnas kvar i sin nuvarande form och inga odlingslottsavtal sägs upp.