Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Fredriksbergs odlingsområde avvecklas

Koloniområdet Fredriksberg/Gullvik ligger på mark som enligt aktuell detaljplan anges som industrimark. Under de närmaste åren kommer området bebyggas, vilket innebär att det inte längre är möjligt att bedriva odlingsverksamhet här.

Den som har en odlingslott på Fredriksberg kommer till hösten att få en skriftlig uppsägning från arrendeenheten. Det är möjligt att odla som vanligt hela säsongen, men efter årsskiftet 2016/2017 upphör verksamheten.

Kolonister som sägs upp blir erbjudna ersättningslotter i området Stensåker i Oxie, eller någon annanstans i Malmö. Vi gör vad vi kan för att hitta ett alternativ som passar.