Publicerad 2017-10-16 16:25

Senast uppdaterad 2017-10-16 16:30

Hur nöjda är Malmö stads kolonister?

Foto: Tomaz Lundstedt

I våras genomförde fastighetskontoret en enkätundersökning för att ta reda på hur nöjda kolonisterna i Malmö stad är med fastighetskontorets bemötande, service och tillgänglighet.

Mottagarna har varit aktiva kolonister, det vill säga de som idag har en odlingslott och har en registrerad e-postadress.
Undersökningen skickades till totalt 851 kolonister. Den besvarades av 204 personer och vi ställde 8 frågor.

Kolonisterna har svarat på en skala 1-5 som innebär hur nöjd kolonisten är där 1 är sämst och 5 bäst. De svarande har även fått lämna synpunkter beroende på fråga.