Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2020-01-30 09:37

Möte med Rosengårdsfältets kolonister

Rosengådsfältets odlingsområde

Under 2017/2018 kommer fastighetskontoret utveckla Rosengårdsfältets odlingsområde med bland annat ett helt nytt staket och nya entréer.

Onsdagen den 5 april presenterades de tänkta förändringarna för kolonisterna på Rosengårdsfältet där dem hade tillfälle att ställa frågor till fastighetskontorets representanter på plats.

Kolonister
Kolonister2

- Det var kul att så många av våra engagerade kolonister ville komma och lyssna och diskutera framtiden för deras odlingsområde. Tanken är att vi ska kunna ta till vara på deras åsikter i planeringen av området, säger Sanela Rizvo, fastighetskontorets teamledare för kolonier och odling.

Varför gör vi det här?

I samband med ett detaljplanearbete för utvecklingen av Botildenborg kommer fastighetskontoret även utveckla Rosengårdsfältets odlingsområde.
Arbetet är planerat under slutet av 2017 och under första halvan av 2018 för att påverka odlingssäsongen så lite som möjligt.


Åsikter under mötet.

En av de populära förändringarna var att det ska byggas ett staket runt hela odlingsområdet med fyra entréer. Ett önskemål var att entréerna skulle kunna låsas men det är ingen lösning som är möjlig i dagsläget.

Kolonisterna på plats tyckte även det var positivt med rensningen av buskar och träd för att förhindra problemet med skuggning på vissa odlingslotter.  

Mindre populärt är den tänkta breddningen av gångarna på området då det tar för mycket av den användbara odlingsytan. Fastighetskontoret kommer ha detta i åtanke i under planeringen.

Alla kolonister på plats var överens om att gemensamma vindskydd på området inte var en bra idé och nu lutar det åt att det kommer uteslutas ur förändringarna.