Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Ny förskola på Granbacken

Förskolan Granbacken byggs intill vårt odlingsområde Granbacken. Vårt odlingsområde kommer inte att påverkas av byggnationen men förskolan kommer att dela parkeringsplatserna tillsammans med kolonisterna.

Det kommer också innebär att kolonisterna inte kan köra in till odlingsområdet utan får parkera sin bil på parkeringsplatsen och sedan gå in till odlingsområdet.