Odlarenkät om Hyllierankan

Inför andra odlingssäsongen på Hyllierankans odlingsområde vill Fastighetskontoret veta vad kolonisterna tycker om att odla just här.

I dagarna går en enkät ut till Hyllierankans kolonister, med frågor om bland annat odlingslotternas storlek och läge, gemenskapen inom området och den underjordiska anläggningen för sopor.

Hyllierankans första etapp öppnade för odling den 1 juni 2014. Samtliga odlingslotter blev uthyrda under säsongen. Nu vill Fastighetskontoret samla in och följa upp kolonisternas intryck och erfarenheter av det nybyggda odlingsområdet. Syftet med enkäten är att ta reda på vad som eventuellt kan förbättras inför kommande etapper av Hyllierankan.

Senast ändrad: 2017-10-16 13:11