Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Problem med vattenpumpar på Almåsa

daggdroppar på blad

Under helgen 28-29 maj började de två borrorna som förser Almåsa Fritidsby med vatten att sina. Detta innebär att kolonistugor och odlingslotter på Almåsa inte haft normal tillgång till vatten i kranarna.

De två sk borrorna är 60-80 meter djupa hål, ur vilka grundvatten pumpas upp och vidare ut i ledningar och kranar. Vattnet i borrorna började under helgen 28-29 maj att sina.

Under måndagen den 30 maj fungerade den ena pumpen så att hela bassängen för vattenreserven kunde fyllas och hade ett normalt flöde. Därefter upphörde den återigen att fungera. Kommunteknik har tillsammans med elektriker lyckats lokalisera felet.

Reparationerna på Almåsa vattenverk avslutades under tisdagen den 31 maj. Vattnet i området kan nu brukas som tidigare, utan restriktioner.