Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Snart stängs vattnet av på Malmös koloniområden

Arbetet med att stänga av vattnet på våra koloniområden är snart igång och kommer ske enligt följande:

Odlingslotter: Arbetet påbörjas vecka 42 med start den 12 oktober.

Djurkolonier. Arbetet påbörjas under  vecka 42 med start den 12 oktober.

Trädgårdskolonier: Arbetet påbörjas  under vecka 43 med start den 19 oktober.

Anslag sätts upp på koloniområdena.