Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Vad tycker kolonisterna själva?

Fastighetskontorets arrendeenhet har genomfört en djupgående enkätundersökning för att få veta hur dagens aktiva odlingskolonister i Malmö stad ser på sitt eget odlande