Publicerad 2017-11-15 10:50

Senast uppdaterad 2017-11-15 11:02

Grävningsarbete på Djupadals odlingsområde

Gatukontoret har påbörjat ett grävningsarbete på södra sidan av Djupadals odlingsområde för att röja bort svårskött buskage. Arbetet har för tillfället pausats och påbörjas igen måndagen den
27 november.

Alla kolonister på området ska ha fått ett brev hemskickat till sig med mer information.