Publicerad 2017-11-21 10:55

Senast uppdaterad 2018-03-26 16:47

Nya villkor för odlingslotter i Malmö från 2019

Foto: Tomaz Lundstedt

Malmö stads tekniska nämnd har efter förslag från fastighetskontoret beslutat om nya villkor för stadens odlingslotter. Från och med 2019 gäller nya avgifter för samtliga odlingsområden i Malmö och endast den som är folkbokförd i Malmö kommer få teckna kontrakt. Förändringarna görs i syfte att få bättre kontroll över den för staden kostsamma verksamheten, samt minska risken för ytterligare avgiftshöjningar.

Från och med den 1 januari 2019 kommer Malmö stads odlingsområden delas in i tre prisnivåer, främst utifrån läge och faciliteter men också efterfrågan. Odlingsområdena fördelas enligt följande:

A: 8,50 kr/kvadratmeter (Annestad, Bispgatan, Djupadal, Fosie, Hagstorp, Hyllierankan, Mossagården, Navet, Sege Park – nytt område 2018, Svansjön, Ulricedal)

B: 6,50 kr/kvadratmeter (Almvik, Granbacken, Lindeborg, Rosengårdsfältet, Stensåker, Valdemarsro, Vattenverksvägen, Vintrie, Vårsången, Östra koloniområdet)

C: 3 kr/kvadratmeter (Almåsa, Kölnan)

Övrigt:

  • Almåsa vingård 35 kr/kvadratmeter
  • Odlingsbäddar 1000 kr/år
  • Det införs en lägsta avgift om 400 kr per år för en odlingslott.
  • Odlingslådorna har oförändrat pris
  • Den nya avgiften för avröjningsarbeten av misskötta odlingslotter är satt till 500 kr/timme och person, samt 120 kr för framkörning för att bättre täcka kostnaderna

I och med att verksamheten med odlingslotter är kostnadsdrivande ska dessutom enbart den som är folkbokförd i Malmö ha rätt att teckna avtal om en odlingslott. Genom att ta ett bättre grepp om kostnaderna läggs grunden för en fortsatt utveckling av odlingsverksamheten på Malmö stads mark.

Odlingsverksamheten skapar för närvarande ett underskott på cirka 900 000 kronor, exklusive personalkostnader. Kostnaderna för verksamheten omfattar bland annat VA, renhållning och städning/avröjning. De nya avgifterna beräknas ge intäkter om cirka 1 260 000 kr/år, vilket gör att den ekonomiska förlusten per år blir väsentligt mindre, drygt 400 000 kr.

Trots prisökningen kommer alltså odlingsverksamheten att fortsätta ge ett minusresultat. En större avgiftshöjning skulle dock minska möjligheterna för alla att kunna odla, därför höjs avgifterna inte fullt ut. En odlingslott är mer än bara odlingsyta – den bidrar till närodlad mat, främjar positiva hälsoeffekter och sociala kontakter.

De nya avgifterna gäller först från och med 2019.

Kontakt:

Sanela Rizvo, teamledare för Team Koloni/odling
0705 - 98 31 69
Sanela.Rizvo@malmo.se