Ulricedal

Dahlia Ulricedal

Det lummiga odlingsområdet Ulricedal ligger intill Östra kyrkogården och har 64 odlingslotter.

Ulricedals odlingsområde avvecklas

Odlingsområdet Ulricedal ligger på mark som enligt aktuell detaljplan anges som kyrkomark. På grund av att Svenska kyrkan behöver utöka sitt begravningsområde på Östra kyrkogården måste tyvärr Ulricedals odlingsområde läggas ner.

Arbetet kommer påbörjas redan nästa år. Till en början är det kolonister som idag arrenderar de stora odlingslotterna på östra delen som kommer att sägas upp.

På resten av odlingsområdet är det fortfarande möjligt att odla fram till 2019.

Kolonister som sägs upp kommer bli erbjudna ersättningslotter.

__________________________________________________
Kolonisterna på Ulricedal beskriver området som ett trivsamt och tryggt område. Många har haft sina odlingslotter under längre tid. De flesta lotter har en storlek på cirka 100 kvm. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten. 

Ulricedal erbjuder tillgång till vatten, utomhustoalett och container. Parkeringsplats finns intill odlingsområdet.

Karta Ulricedal odlingsområde (pdf, 387.3 kB)
Byggregler (pdf, 720.4 kB)

Senast ändrad: 2019-12-04 18:59