Föreningsstöd för stadsodling

Vissa föreningar kan söka bidrag hos fritidsförvaltningen.

Alla föreningar har möjlighet att söka bidrag hos fritidsförvaltningen. Det krävs att föreningen ska vara registrerad, som lägst på nivå 2 hos fritidsförvaltningen, för att kunna ansöka och beviljas bidrag. Det finns flera olika typer av bidrag som till viss del skiljer sig åt, beroende av vilken nivå föreningen är registrerad.

Kraven för de olika nivåerna är huvudsakligen antal medlemar i föreningen och antal medlemmar i olika åldersgrupper. 

Senast ändrad: 2018-05-24 08:35