$left
$middle

De som Sår

Vilkas röster är det som inte hörs eller lätt försvinner då städer förändras? Med ljudverket De som sår uppmärksammade Saga Gärde och Athena Farrokhzad befintliga berättelser och engagemang i Amiralsstaden – en stadsdel som ännu inte finns, men ska bli till genom förtätningar utmed Amiralsgatans sträckning i Malmö.

Saga Gärde och Athena Farrokhzad
  • Pågår våren 2021
  • Slottsholmen

De som sår utgår från ett odlingsområde intill tågspåren i Södra Rosengård och en äldre kvinna, Ćamila Bahtić, som tillbringar sina dagar där. Ćamila Bahtićs berättelse om odling, flykt och om att slå rot, vävs samman med Athena Farrokhzads lyrik och David Gülichs ljudbild.

Konstnärernas val att utgå från Navets odlingsområde och Ćamila Bahtićs berättelse vägleddes av kolonilottens sociala betydelse för människor i området. Saga Gärde, Athena Farrokhzad och David Gülich har samarbetat tidigare, bland annat kring hörspel som utgår från Athena Farrokhzads lyriska och dramatiska texter. Alla tre var Malmöbaserade då verket initierades, och Saga Gärde hade dessutom sin studio på Norra Grängesbergsgatan, mitt i det kommande utvecklingsområdet. De som sår väver samman dokumentära röster, nyskriven lyrik och musik till ett platsspecifikt hörspel.

I en samtid då många stadsutvecklingsprocesser drivs av stora visioner och en aggressiv exploatering är den här berättelsen om jord, flykt och om att sätta rot en påminnelse om människans och planetens förutsättningar för liv. Ćamila Bahtićs röst är som ett ljudverk i sig, medan Athena Farrokhzads verser lyckas klä en politisk fråga i odlingen.

Bakgrunden till verket var en ansökan från Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad till Konst händer, där staden uttryckte en önskan om att utveckla metoder för att involvera invånare i processerna kring Amiralsstaden, ett av Malmö stads största stadsutvecklingsprojekt. Amiralsstaden är ett storskaligt förtätningsprojekt längs med Amiralsgatan, i ett område som idag till stor del består av småindustrier, föreningar och lokala verksamheter. Samarbetet mellan Malmö stad och Statens konstråd syftade till att lyfta befintliga röster från boende och verksamma inför förändringarna.

Konstverket var under ett halvår 2020/2021 placerat utanför biblioteket i Rosengårds centrum. De som sår är producerat av Statens konstråd och går att ta del av här:

Produktionsfakta

Regi, intervju, komposition: Saga Gärde
Intervjuperson: Ćamila Bahtić
Dikt: Athena Farrokhzad
Översättning: Merima Dizdarević , Jennifer Hayashida, Jasim Mohamed
Inläsning dikt: Merima Dizdarević 
Ljuddesign och musik: David Gülich
Dramaturg: Kettil Kasang