$left
$middle

Livesänt samtal: Att föreställa sig framtider, del 1.

En samtalsserie i tre delar om framtid och hållbarhet med forskningsplattformen Collaborative Future-Making och Malmö Konstmuseum, ledd av Lars Mogensen, bland annat känd från Filosofiska Rummet i P1.

  • Ons 17 mars 2021. 17 – 18.
  • Online-event på Facebook

Wang & Söderström, Making Kin, 2020. Fotograf: Helene Toresdotter

Det är många som pratar om hållbarhet i alla möjliga sammanhang, men vad är ett hållbart samhälle egentligen? Hållbart för vem, på vilket sätt? I tre samtal ska vi få grotta ner oss i de stora framtidsfrågorna och samtidigt få komma konsten nära.

Ons 17/3 – Del 1: Tänka fritt är stort, tänka nytt är större.

Hur gör man egentligen för att föreställa sig framtiden annorlunda? Går det att lära sig eller måste det komma naturligt? Hur hänger det samman med att titta på konst? Forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Nilsson förklarar vad de menar med kritisk föreställningsförmåga, ett begrepp de använder när de undersöker hur vi gör för att förstå världen omkring oss. Genom att titta närmare på verk i utställningen Sustainable Societies for the Future på Malmö Konstmuseum lyfts komplexa ämnen och svåra frågor på annorlunda sätt.

28/4 – Del 2: Om sorg och hopp i omställning

Forskarna Kristina Lindström och Christina Lindkvist berättar om sitt projekt Sorg och hopp i omställning - att tillsammans med andra formulera en bild av en fossilfri framtid som är hoppfull men som också tar i beaktande de känslor av förlust som en förändrad livsstil kommer att kunna leda till.

5/5 – Del 3: Konstens möjligheter

Forskarna Per-Anders Hillgren och Asko Kauppinen hjälper oss att upptäcka fler relationer mellan vår tids stora frågor och den samtida konstens många uttryck.

Medverkande i Del 1. Tänka fritt är stort, tänka nytt är större.

Lars Mogensen

Lars Mogensen. Foto: Emma Larsson

Lars Mogensen är frilansjournalist och arbetar som programledare, moderator och reporter. Ett av hans återkommande program är Filosofiska rummet, i Sveriges Radio P1.

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren är professor i interaktionsdesign på institutionen för Konst, Kultur och kommunikation samt föreståndare för forskningsplattformen Collaborative Future-Making vid Malmö Universitet. I sin forskning så undersöker han hur vi kan samskapa, pröva och diskutera nya sätt att leva och skapa värden i samhället som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbara

Magnus Nilsson är pfofessor i Litteraturvetenskap vid Malmö Universitet. Hans huvudsaklinga fokusområden är arbetarklasslitetteratur, serietidningar, etnicitet och urbanitet i litteraturen, marxistisk litteraturteori och heavy metal! Just nu undersöker han modern svensk arbetarklasspoesi och arbetarklassserier.

Gabriel Bohm Calles är konstnär och arbetar som museiassistent på Malmö Konstmuseum med särskilt fokus på förmedling av utställningsverksamheten.

OBS! Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap vid Malmö Universitet, skulle ha varit med i samtalet men var tvungen att ställa in på grund av sjukdom.