$left
$middle

Livesänt samtal: Att föreställa sig framtider, del 2.

En samtalsserie i tre delar om framtid och hållbarhet med forskningsplattformen Collaborative Future-Making och Malmö Konstmuseum, ledd av Lars Mogensen, bland annat känd från Filosofiska Rummet i P1.

  • Ons 28 april 2021. 17 – 18.
  • Online-event på Facebook

Sophie Tottie, Gropius Heads, 2003.

En samtalsserie i tre delar om framtid och hållbarhet med forskningsplattformen Collaborative Future-Making och Malmö Konstmuseum, ledd av Lars Mogensen, känd från Filosofiska Rummet i P1.

Det är många som pratar om hållbarhet i alla möjliga sammanhang, men vad är ett hållbart samhälle egentligen? Hållbart för vem, på vilket sätt? I tre samtal ska vi få grotta ner oss i de stora framtidsfrågorna och samtidigt få komma konsten nära.

Ons 28/4 – Del 2: Sorg och Hopp.

Projektet Sorg och hopp i omställning strävar efter att tillsammans med en bred allmänhet formulera en bild av en fossilfri framtid som är hoppfull men som också tar i beaktande de känslor av förlust som en förändrad livsstil kan leda till.

Vad behöver vi lämna bakom oss för att komma framåt? Och hur kan konsten vara behjälplig i monumentala frågor som dessa?

Medverkande i samtalet:

Kristina Lindström
Kristina Lindström är lektor i design på institutionen för Konst, Kultur och kommunikation vid Malmö Universitet.

Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan deltagandeorienterad design och spekulativ design. För närvarande driver hon projektet Hopp och sorg i omställning som utforskar vägen till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd.

Per-Anders Hillgren
Per-Anders Hillgren är professor i interaktionsdesign på institutionen för Konst, Kultur och kommunikation samt föreståndare för forskningsplattformen Collaborative Future-Making vid Malmö Universitet.

I sin forskning så undersöker han hur vi kan samskapa, pröva och diskutera nya sätt att leva och skapa värden i samhället som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbara.

Samtalet leds som alltid av frilansjournalisten och reportern Lars Mogensen med Gabriel Bohm Calles, konstnär och museiassistent på Malmö Konstmuseum, som vägledare i konstens värld.