$left
$middle

Meeting Point 2022

Under Meeting Point får konstnärer som bor och verkar i Skåne tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Meeting Point utgörs i huvudsak av portfoliovisningar som äger rum dagtid. Varje möte mellan konstnär och curator är 20 min långt och genomförs på svenska eller engelska. Det finns också ett kvällsprogram med mingel för curatorer och konstnärer.

Meeting Point 2022 äger rum 7-9 december i Malmö. Curatorer/konstförmedlare (gallerister, konstnärlig ledare, uppdragsgivare för offentlig konst etc.) som bor och verkar i Sverige kan ansöka om att vara med i båda städerna eller bara i en av dem. Internationellt verksamma curatorer/konstförmedlare ansöker i separat formulär. För konstnärer gäller att du ska vara bosatt i Skåne.

Innan Meeting Point 2022 i Malmö anordnas projektet i Göteborg (4-6 december). Som curator kan du ansöka om att delta även där. I Göteborg riktar sig projektet till konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen, mer information kring detta finns på Göteborgs Konsthalls hemsida.

Meeting Point 2022 är initierat av Göteborgs Konsthall och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form i samarbete med Malmö Konstmuseum, Röda Sten Konsthall och Malmö Konsthall. Projektet finansieras med stöd från Region Skåne.

Nedan hittar du mer information samt länkar till de olika ansökningsformulären.

Ansökan

Innehåll

sv