$left
$middle

Open Call för samtidskonstnärer i Skåne

Datum: 8-9 december
Plats: Malmö Konstmuseum

Om Meeting Point 2022 i Skåne

Under Meeting Point får konstnärer bosatta i Skåne möjlighet att presentera sin konst för en internationell grupp frilansande och institutionsanknutna curatorer och konstförmedlare. I år intar Meeting Point Malmö Konstmuseum där omkring 60 konstnärer får tillfälle att under korta möten presentera sin konstnärliga praktik för de gästande curatorerna i syfte att knyta kontakter för möjliga samarbeten och utställningar.

Meeting Point 2022 är initierat av Göteborgs Konsthall och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form i samarbete med Malmö Konstmuseum, Röda Sten Konsthall och Malmö Konsthall. Projektet finansieras med stöd från Region Skåne.

Vilka konstnärer kan vara med?

Den här ansökan riktar sig till alla verksamma samtidskonstnärer bosatta i Skåne. Omkring 60 konstnärer kommer att väljas ut av en referensgrupp och få möjlighet att delta. Det är en förutsättning att du som sökande kan närvara på plats mellan den 8-9 december. Konstnärer som går på konsthögskola eller annan grundläggande konstutbildning kan tyvärr inte söka.

Vad kan jag förvänta mig som konstnär?

Under Meeting Point anordnas huvudsakligen portfoliovisningar under dagtid. Varje möte mellan konstnär och curator är 20 min långt och genomförs på svenska eller engelska. Där får varje konstnär möjlighet att möta cirka 5 curatorer/konstförmedlare. Ta med dig din dator eller analog information om din praktik som du presenterar vid mötet. Att medverka som konstnär är inte arvoderat.

Vilka är curatorerna?

I år går vi ut med ett Open Call för curatorer och konstförmedlare som är verksamma både nationellt och internationellt. Vi eftersträvar en blandning av representanter från nationella och internationella konstinstitutioner, såväl som frilansande curatorer. Innan Meeting Point äger rum kommer curatorerna att få ta del av de utvalda konstnärernas ansökningar och lämna önskemål om vilka konstnärskap de helst vill veta mer om. På så sätt hoppas vi att Meeting Point ger så givande möten som möjligt för både konstnärer och curatorer.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i ansökningsformuläret nedan. Du behöver också maila oss en portfolio som är en presentation av din konstnärliga praktik. Portfolion får innehålla max 4 sidor med bilder och bildtexter samt en kort beskrivning av ditt konstnärskap. Du behöver också maila oss ditt CV. Samtliga filer skall vara i PDF-format. Du kan lämna in din ansökan på svenska eller engelska. Ansökan kan endast göras digitalt.

Portfolio och CV skickar du till malmokonstmuseum@malmo.se
I ämnesraden skriver du "Open Call följt av ditt förnamn och efternamn".

Deadline för ansökan är den 7 oktober.

Efter deadline går materialet till en referensgrupp som gör sitt urval och utser omkring 60 konstnärer för medverkan i Meeting Point 2022. Urvalet görs av en grupp konstförmedlare och konstkunniga med förankring i Skåne. Om du har blivit utvald kommer vi att meddela dig senast den 1 november. OBS! Besked går endast ut till de konstnärer som valts ut för medverkan.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär för konstnärer i Skåne

Portfolio och CV skickas till malmokonstmuseum@malmo.se

sv