$left
$middle

Publikationen Samlingen

I samband med invigningen av Malmö Konstmuseums nya utställning Samlingen ges en publikation ut för att erbjuda ytterligare inblick i museets omfattande samling. Urvalet är baserat på utställningens innehåll och kronologi, som sträcker sig från 1500-talet fram till 2000-talets första årtionde och omfattar konst, konsthantverk och design.

Samlingen / The Collection

Tillsammans belyser verken hur samlingar kan bidra med ökad förståelse för samhället, och samlingen visar i sin tur på konstens unika förmåga att frambringa nya historiska perspektiv och formulera nya föreställningar som kan visa vägen framåt. Inkluderandet av flera olika perspektiv framhäver samlingens bredd och mångfald och visar även att dess innehåll är ett avtryck av specifika tidsperioder med egna rådande ramar och synsätt, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef på Malmö konstmuseum.

I boken presenteras ett stort urval av verk, genrer och konstnärskap, men det är trots allt endast en bråkdel av samlingens 40 000 objekt som kan visas. Dess omfattning visar på den stora potentialen för ett framtida museum, som skulle ge allmänheten tillgång till många verk som idag är undanstoppade i magasin. Förutom ökad synlighet och tillgänglighet skulle ett nytt museum också göra det möjligt för oss att arbeta mer fördjupat med samlingen, genom utställningar, programverksamhet och kunskapsproduktion.

Utställningen som boken bygger på har ett tydligt pedagogiskt fokus, men också ett pluralistiskt förhållningssätt som är i linje med vår egen tid. Det blir till exempel tydligt att vissa områden är underrepresenterade – och att ett museum ständigt måste omvärdera den egna samlingen och historien. Samlingen lyfter fram fler verk av kvinnliga konstnärer än tidigare utställning och strävar efter en bredare representation, både kulturellt och historiskt.

Museernas roll är idag dubbel: att vårda samlingen i form av dess föremål, och att ta hand om hur föremålen förmedlas till olika målgrupper. I essän ”Mellan samlingar och människor” resonerar curatorn, publicisten och kulturhistorikern Clémentine Deliss kring museernas pågående omvandling – och att museer akut måste återuppfinna sig själva som platser för mångfald och dialog. Texten är specialskriven för den här boken och ger värdefulla inblickar i hur museets uppgift kan formas i framtiden, för att anpassa samlingen till dess faktiska användning.

I introduktionen ”Att veckla ut samlingen” beskriver museiintendenterna Sara Rydby och Sofia Landström den pedagogiska metod som utforskas i Samlingen. Texten skildrar också historien kring museets samling, som ursprungligen förvaltades av Malmö Museum – ett universalmuseum som grundades 1841 med ett brett fokus på naturhistoria, lokalhistoria, teknik, etnografi, kultur och konst.

2000-talets museum är ett förändringarnas och omflyttningarnas museum, det är digitalt och greppbart, och samlingarna spelar en aktiv roll i att ge näring åt den demokratiska tanken. Det är en metafor som pekar på en generationsöver- skridande modell. Museer fyller viktiga funktioner för vänner, gäster, studenter och besökare vars tid på museet är obegränsad.

— ur boken.

Boken ges ut av Malmö Konstmuseum i samarbete med Bokförlaget Arena och inkluderar texter av Clémentine Deliss, Kirse Junge-Stevnsborg, Sofia Landström och Sara Rydby. Boken innehåller både svensk och engelsk text.

Kontakta oss

sv