$left
$middle

Hem

  • 12 mars - 4 november 2022
  • Konstgalleriet, Slottsholmen

För många är hemmet den självklara medelpunkt som tillvaron kretsar kring. För vissa är hemmet den enda tryggheten, för andra är flykten från hemmet det enda hoppet. Begreppet ”hem” resonerar starkt med oss alla, oavsett om det får oss att känna uppskattning av vad vi i har, eller förtvivlan över det vi saknar.

Få koncept är dock så konkreta och så flytande på samma gång. Det som är hem för dig är sannolikt inte hem för mig – varken i idévärlden eller i praktiken. Hur skapas ett hem? Och hur skapas den trygghet som ett hem med nödvändighet måste ha för att vi ska känna oss som hemma? Vad händer när hemmet blir en främmande eller otrygg plats?

Utställningen Hem är inte en kronologisk berättelse om hemmets uppkomst, utan snarare en kulturhistorisk samling av historier som på olika vis tar sig an hemmet. Verken visar hemmets sfär i en mängd olika ljus; från en bastion för omvårdnad, skydd och utveckling till ett moras där otrygghet, rädsla och förfall råder.