$left
$middle

Intervention i Samlingen: Att höra hemma?

I samband med utställningen HEM öppnar ett nytt spår i utställningen Samlingen. De nya verken ger fler spännande perepektiv på vad det är att höra hemma.

Utställningsvy från samlingen
  • 7 april - 6 november 2022
  • Malmö Konstmuseum, Slottsholmen

Interventioner

Malmö Konstmuseum bjuder in konstnärer, konstvetare och curatorer för att lyfta fram fler berättelser, nyanser och perspektiv ur konsthistorien. Intervention betyder att ”gripa in” eller göra ett ”ingrepp”. 

I samband med utställningen HEM har Malmö Konstmuseum bjudit in Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap, för att göra en intervention kring hemmet i samlingsutställningen. 

Vilka historier befinner sig mellan alla målningar och konsthantverk? Vad kan samtiden berätta om historien som historien inte visar? Och tvärtom, hur kan historien visa vad samtiden inte ser? 

Att höra hemma?

Att höra hemma? är ett ingrepp i den permanenta utställningen Samlingen där verk ur museets samlingar har adderats för att förbinda historiska med samtida perioder i frågan om att höra hemma. Hemmet är den plats där människors vardag till stor del utspelas, där vi äter, sover, leker och älskar. Det är i hemmet som nära relationer formas mellan barn och föräldrar, syskon och vuxna. Det är en plats som kan rymma tillhörighet och trygghet, såväl som ensamhet och utsatthet. 

Innebörden av ett hem skiftar över tid och plats och med vem det berör: en kunglighet, en klostermedlem, ett barn, en man, en kvinna eller någon på flykt. Ett hem fylls med våra saker och möbler men skapas egentligen av de kroppar som bor där. Att höra hemma har med bostaden att göra men inbegriper så mycket mer, det handlar om att hitta sin plats i tillvaron. Intervention: Att höra hemma? handlar om det som är kärnan i livet: familj, relationer, sexualitet och kulturell tillhörighet. Platsen för detta liv är bostadens miljöer. Vilka normer styr inom hemmets väggar? Hur formas man till en flicka eller en pojke, eller kort sagt, hur formas vi efter våra kön? Och hur går det att höra hemma när ens bostad är förstörd och det inte finns mat att ställa på bordet? 

Hitta verken

Verken som ingår i interventionen Att höra hemma? hittar du i den permanenta utställningen Samlingen. Följ spåret genom att leta efter "Hem-symbolen". På plats på konstmuseet finns också en introduktionsfolder med karta över verken i interventionen.

sv