$left
$middle

Samlingen möter: Romska smycken

Det romska samfundet bär på en unik och högkvalitativ smyckes- och hantverkstradition. Men det är också en svensk kulturskatt som historiskt inte varit en del av museers samlingar. När romska smycken nu tillfälligt flyttar in i samlingsutställningen ställs frågor om gemenskap och tillhörighet på sin spets.

Foto: Torkel Edenborg

  • Öppnar 19 maj 2022
  • Malmö Konstmuseum, Slottsholmen

På museer möter vi en spegling av samhällets normer och förhållningssätt och vi kan se hur insamlandet av föremål har skiftat genom historien. Vems historia berättar vi? Vilka berättelser får bli en del av vår kollektiva gemenskap?

Malmö Konstmuseum har endast ett fåtal romska smycken i samlingarna men under Samlingen möter: Romska smycken så kommer smycken lånas in och visas inne i konstmuseets samlingsutställning. I en alternativ tidslinje så hade kanske de romska hantverket varit en del av museets kanon, men så är det inte idag.

Genom smyckena som nu visas tittar vi närmare både på det romska hantverket och den kontext de befinner sig i. Varför används vissa stenar eller mönster, vad betyder symbolerna och vilka sociala och kulturella betydelser bär de på?

Inom den romska smyckestraditionen tillverkas allt från vardagsföremål till smycken. Enligt tradition är det romska män som ritar och designar smycken till kvinnorna i familjen. Ett undantag är den kvinnliga silversmeden Rosa Taikon, som idag räknas till en av Sveriges viktigaste smyckeskonstnärer.

Samlingen möter: Romska smycken görs i samarbete med Erland Kaldaras Nikolizsson från Romska Kulturcentret i Malmö, nationell utvecklare för romskt hantverk och Christina Zetterlund som är hantverks- och designhistoriker samt lektor vid Linnéuniversitet. Hon har tidigare bland annat arbetat med Hälsinglands museum för att skapa arkivet för smyckeskonstnären och den romska människorättsaktivisten Rosa Taikons verkstad.

Mer information

Verken visas inne i den permanenta utställningen Samlingen. Mer information finns på plats i utställningslokalerna.

sv