(in)visible

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?

  • 12 juni 2021 - 9 januari 2022

Tore Hallas, And going after Strange Flesh, Foto: Tore Hallas & Phillip Jørgensen

Utställningen (in)visible utgår från Malmö Konstmuseums samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Men samlingens luckor har även fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas också olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden.

(in)visible bygger på en lång process av samtal och workshoppar med lokala konstnärer, forskare och ungdomar som tar utställningen bortom museiväggarna. Samarbetena väckte frågor kring fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Utforskningen av samlingen ledde också till att luckor hittades som öppnade vägen för inlån och nyförvärv.

I utställningen medverkar 33 lokala och internationella konstnärer som arbetar utifrån skilda perspektiv. Flera av konstverken har tydligt queera motiv medan andra har valts ut genom en utarbetad metod av queera läsningar, som har lett till spännande och oväntade samband.

Flera av de teman som undersöks i utställningen hänger ihop med varandra. En del av verken anspelar på den privata sfären, familj och närhet, medan andra utforskar det offentliga rummet och hur upplevelserna av det kan skilja sig åt. I många verk presenteras kroppen som formbar och foglig, märkt och formad av historien och makten.

(in)visible ger inblickar i uttryck för queerhet, men öppnar också upp för en mångfald av tolkningar.

Utställningen är kuraterad av Tawanda Appiah, Sofia Landström, Jari Malta, Sara Rydby och Jonelle Twum. Den grafisk formgivningen är gjord av Edith Hammar som också har illustrerat den publikation med bland annat konstnärsporträtt och intervjuer som lanseras i augusti. 

I samband med WorldPride hålls bland annat ett filmprogram på Panora i samarbete med SAQMI, som även representeras med ett verk i utställningslokalen.

Det kommer även att visas verk ur queerperspektiv från samlingen på Malmö Stadsarkiv och i juli uppförs ett ljudverk av Leif Holmstrand i Ljudkullarna under Sommarscen.


Utställningen knyter an till WorldPride 2021 samt Öppna Malmö – Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.