Fyra systrar för Plantroposcen

Ett konst- och odlingsprojekt om människans ansträngda men obrytbara band till naturen.

  • Pågående under våren 2021
  • Slottsholmen

Installationen i galleriet utgår från en gåva, en handfull frön, och insikten att dessa har vandrat från hand till jord och till hand i tusentals år. De har fortsatt vandra och vilar här i väntan på att planteras ut på borggården. Ljud runt 200 Hz har visat sig hjälpa majsfrön att gro och en högtalare förstärker dessa frekvenser speciellt för dem. Fröna har sitt ursprung i en gåvoekonomi där jord, människa och växter är intimt förbundna och stödjer varandra.

Tre Systrar är en odlingsteknik utvecklad av Nordamerikas ursprungsfolk, bestående av majs, böna och squash. Samplanteringens systrar hjälper varandra och ger rikligt med näringsrik mat. I Braiding Sweetgrass berättar Robin Wall Kimmerer om de tre, men poängterar även en fjärde – människan. Under våren växer installationen ut till en odlingsplats på borggården där också andra stödjande systrar ryms, fler samplanteringar och relationer lyfts fram och workshops äger rum. Vad kan vi lära av växterna, som ger oss luften vi andas och maten vi äter? Hur kan vi samarbeta med mikrobiom, maskar och plantor för att förändra vårt människocentrerade tänkande och bli den fjärde systern? Välkomna till Plantroposcen!

”Fyra systrar för Plantroposcen” av (P)Art of the Biomass (Janna Holmstedt och Malin Lobell). Stillbild ur film: Lars Siltberg

(P)Art of the Biomass är ett konst- och forskningskollektiv som i tvärdisciplinära processer undersöker och omförhandlar människans relation till den övriga biomassan. Deras arbete växer fram likt sociala skulpturer där de önskar pröva nya sätt att lära, lyssna och väva berättelser om komplexa relationer i det som har kommit att kallas Antropocen.

Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare som i flera år arbetat under temat ”Vad och vem ryms i en medborgarträdgård?” om växters politiska roll, matproduktion, mänskliga och mer-än-mänskliga relationer. Hon är utbildad på konsthögskolan Valand.

Janna Holmstedt är konstnär och forskare med ett särskilt intresse för lyssnande och situerade praktiker. Genom performance, installationer, soundwalks, text och ljudfiktioner närmar hon sig det komplexa och parasitiska med fokus på människans försök att leva samman och kommunicera med icke-mänskligt liv. Hon är utbildad vid Konsthögskolan, Umeå universitet och verksam i forskargruppen The Posthumanities Hub.