$left
$middle

Fyra systrar för Plantroposcen

Ett konst- och odlingsprojekt om människans ansträngda men obrytbara band till naturen.

  • Pågående under 2021
  • Slottsholmen
Affisch med olika illustrerade delar ur konstprojektet. Från sådd till skörd.

Fyra systrar för Plantroposcen, affisch av Janna Holmstedt

Installationen utgår från en gåva, en handfull frön, och insikten att dessa har vandrat från hand till jord och till hand i tusentals år. Ljud runt 200 Hz har visat sig hjälpa majsfrön att gro och en högtalare i utställningen förstärkte dessa frekvenser speciellt för dem, i väntan på att planteras ut på borggården. Fröna har sitt ursprung i en gåvoekonomi där jord, människa och växter är intimt förbundna och stödjer varandra.

Tre Systrar är en odlingsteknik utvecklad av Nordamerikas ursprungsfolk, bestående av majs, böna och squash. Samplanteringens systrar hjälper varandra och ger rikligt med näringsrik mat. I Braiding Sweetgrass berättar Robin Wall Kimmerer om de tre, men poängterar även en fjärde – människan. Under våren växer installationen ut till en odlingsplats på borggården där också andra stödjande systrar ryms, fler samplanteringar och relationer lyfts fram och workshops äger rum. Vad kan vi lära av växterna, som ger oss luften vi andas och maten vi äter? Hur kan vi samarbeta med mikrobiom, maskar och plantor för att förändra vårt människocentrerade tänkande och bli den fjärde systern? Välkomna till Plantroposcen!

Skördefesten: Afterwork på klorofyllbaren

Under skördefesten skördar vi och tillagar majsen, squashen och bönorna tillsammans med andra ätbara växter som odlats i samplaneringen och samtalar om hur vi gemensamt kan arbeta för en grönare framtid och hur vi kan använda gröna områden i staden för småskalig odling.

Det kommer också bjudas på gröna drinkar vid samodlingens pop up-klorofyllbar. Kom på afterwork och skåla med konstnärerna bakom verket, Malin Lobell och Janna Holmstedt!

Menyn till barens drycker kommer från odlingen samt vad som finns tillgängligt för dagen bland grönsaker och frukter från handlare och odlare i närområdet.

Programpunkten görs i samarbete med Slottsträdgården.

Jordfesten

Skänkta jordmynt planteras på Malmöhus borggård

Karin Wegsjö, Janna Holmstedt och Malin Lobell från konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass besökte under två dagar i april stadsodlare, lägenhetsbönder, kolonister, samodlare och andra jordskötare runtom i staden för att prata levande jordar och hållbara relationer.

Konstnärerna besökte så skilda platser som kommersiella stadsodlingar, koloniföreningar, bygglekar för barn, integrationsodlingar och tillsammansodlingar. Odlarna de mötte visade ett genuint klimat- och samhällsengagemang, där ekologisk hållbarhet går hand i hand med social hållbarhet.

Värdetransport av Jordmynt från odlare runt om i staden

De medverkande i Jordfesten skänkte jord och av denna pressades mynt. En levande och frisk jord är nämligen mer värd än alla bitcoins i världen. Dessa jordmynt har nu blivit en del av den mylla som utgör odlingen Fyra Systrar för Plantroposcenpå Malmöhus slotts borggård – ett slott som en gång i tiden var basen för en betydligt mer konventionell myntproduktion.

Läs mer om Jordfesten se bilder från alla spännande och viktiga möten med odlare och jordvänner på Humus Economicus.