$left
$middle

Hestia

Filmscreening i bostadsområdet Lugnet

  • Premiär: Söndagen 13 mars, klockan 14.30
  • Dagligen klockan 15.00 - 21.30, 13 mars - 6 november
  • Lugnet, Storgatan 12
Lugnet under ombyggnad 1974

Lugnet under ombyggnad 1974. Foto: Malmö Stadsarkiv

Under utställningsperioden för HEM visas videoverket Hestia av Hans Carlsson på en husfasad i bostadsområdet Lugnet. Verket nås via Storgatan 12 och visas dagligen mellan 15-21.30. Scenografin till verket finns att se i utställningen HEM.

Hestia är hemmets och den husliga härdens gudinna som ger människorna säkerhet för hus och hem, enligt den grekiska mytologin. Hon vakar över elden som ger värme och skydd. Så länge elden hålls vid liv finns hon närvarande. Vad händer om elden slocknar?

Kvarteret Lugnet bestod fram till 1970-talets början av en stor del äldre bebyggelse i form av små gatuhus och myllrande innergårdar. De äldre, små husen och gårdarna ingav en idyllisk känsla, men var dock av mycket dålig standard och bidrog till hygienisk misär. Området revs därför helt vid mitten av 1970-talet, som en del av Miljonprogrammet.

I Hans Carlssons arbete ligger fokus ofta på arkivering som metod och process. I hans konstnärliga praktik finns referenser till museum och bibliotek som kunskapsbärande, förvarande och skapande institutioner.

Hestia visas i samarbete med MKB Fastighets AB.

HEM är öppet mellan 12 mars och 6 november 2022.

sv